Llei 1/1998, art. 18.1:

Llei 1/1998, art. 18.1:

"Els topònims de Catalunya tenen com a única forma oficial la catalana, d'acord amb la normativa lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans". Demanem al Govern de la Generaltiat de Catalunya que es compleixi la llei de política lingüística a la toponímia oficial i que es resolgui l'arbitrarietat legal més rara de la UE:

El problema jurídic

Estudi jurídic sobre les implicacions legals que comporta el fet que la forma oficial dels topònims de diversos municipis i nuclis de població no sigui normativa, i els efectes que això provoca sobre la normativa:...
Més info "El problema jurídic"

Els topònims no normatius

A Catalunya encara hi ha deu municipis que tenen com a oficials dels seus topònims formes no normatives (segons recull Optimot). Tots ells entren en contradicció amb la legislació vigent sobre política lingüística i toponímia....
Més info "Els topònims no normatius"

Manifest

Al Govern de la Generalitat de Catalunya: Demanem al Govern que es compleixi l’article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que diu literalment: “Els topònims de Catalunya tenen com...
Més info "Manifest"

És l’hora de corregir

Aquesta iniciativa demana al Govern de la Generalitat de Catalunya que resolgui l’arbitrarietat jurídica que provoca l’existència, encara de toponímia oficial no normativa, i el frau de llei que provoca arran de l’aparició de la legislació més recent sobre toponímia, el Decret 133/2020, com s’explica aquí.

Cabassers.org