Sol·licitud al Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara
Sol·licitud al Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara

Sol·licitud al Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara

06/11/2021 | Sol·licitud enviada al Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara, demanant que com a entitat científica local cabasserola doni suport a la iniciativa que promou l’adopció com a forma oficial del topònim de la forma normativa,

Com sabeu, el municipi de Cabacés, on el Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara té la seu, té encara una denominació oficial impròpia i no normativa. A la web cabassers.org hi podreu llegir tots els arguments científics que avalen la forma Cabassers com a única correcta per al topònim, i en concret a l’estudi D’Avicabescer a Cabassers: l’evolució d’un topònim. Proposta de rectificació. També a lex.cabassers.org hi podreu veure els arguments legals que fan que la forma Cabassers hagi de ser l’oficial.

Com a entitat científica dedicada a l’estudi de Cabassers i de l’àrea de la seva antiga baronia, i en especial de la seva història, us demano que us vulgueu adherir a la campanya que promoc per tal que l’Ajuntament oficialitzi la forma correcta del topònim (Cabassers), basada en evidències etimològiques, històriques i lingüístiques.

No dubto que com a institució seriosa que sou, us posicionareu al costat de la raó i de la ciència, i donareu suport a la correcta expressió de les formes toponímiques oficials de l’àrea objecte del vostre estudi, ja que la toponímia és una més de les matèries que en formen part.

Cabassers.org