L’Ajuntament de Cabassers es va negar a usar la grafia normativa del topònim mentre va ser oficial

El professor Xavier Rull descriu així els motius de la dictadura per a tornar a usar les formes prenormatives dels topoǹims catalans: “les autoritats franquistes van dur a terme una política de persecució del català; i una de les accions d’aquesta persecució consistia a desconstruir l’obra normalitzadora de la Mancomunitat i de la Generalitat republicana. Per això el franquisme va recuperar les grafies antigues […]: era una manera de desprestigiar l’obra de Pompeu Fabra, i per tant de fer visible als catalanoparlants que el català era una parla sense normes ortogràfiques clares” (Els límits en la fixació gràfica dels topònims en català, pàgs.136-137).

El 1933, la Generalitat havia oficialitzat la grafia Cabassers per al topònim fixat gràficament fins llavors com “Cabacés”. Aquesta denominació estigué en vigor i ús a l’Ajuntament de Cabassers fins l’1 de gener de 1939, data en què la població fou ocupada per l’exèrcit franquista i, immediatament, tota la documentació generada per l’Ajuntament passà a usar la forma prenormativa “Cabacés” un altre cop.

El 1983 el Govern de la Generalitat tornà a oficialitzar les formes normatives dels topònims de Catalunya (DOGC núm. 317, p. 741, de 6.4.1983), i aquesta nova llista de noms oficials incloïa la forma Cabassers. Tanmateix, l’ajuntament d’aquest municipi es va negar rotundament a usar mai aquesta grafia, i de 1983 a 1989, anys durant els quals fou oficial la forma normativa per al nom del municipi, continuà usant la deturpació imposada pel franquisme de “Cabacés”. La forma “Cabassers” la van utilitzar només a la documentació que enviaren entre 1983 i 1988 a la Conselleria de Governació sol·licitant que el Govern els concedís el canvi de grafia oficial, per a recuperar la imposada pel franquisme el 1939, “Cabacés”. I contra tota lògica, el Govern va cedir a aquesta pretensió anacrònica i injustificada el 1989.

L’Ajuntament de Cabassers no ha tingut mai, en tota la seva història, un segell tampó ni un encapçalament de documentació oficial on s’hagi usat la forma normativa “Cabassers”. Entre 1933 i 1939 sí que la documentació de l’Ajuntament usà sistemàticament als redactats la grafia correcta i oficial de “Cabassers”, però el tampó i els encapçalaments de documents continuaven mostrant la grafia prenormativa. Aquesta grafia es va tornar a usar a partir del 1939, i l’ajuntament l’ha fet anar ininterrumpidament des de llavors, desobeint fins i tot mentre tingué l’obligació legal d’utilitzar-la entre 1983 i 1989. Les següents imatges mostren els diversos tipus de marques municipals usades de 1980 a 2022:

1980
1981
1983
1985 (i encara en ús)
1985
1989
2022
image_pdfPDFimage_printImpressió