Forallac, un acrònim toponímic

El 1975 els termes municipals de Vulpellac, Fonteta i Peratallada s’uniren en un de sol, i ho aprovava el “DECRETO 3680/1975. de 26 de diciembre, por el que se aprueba la fusión de los municipios de Vulpellach, Fonteta, y Peratallada (Gerona)”, publicat al BOE núm, 25, de 29 de gener de 1976 .” Per a establir el topònim del municipi resultant de la fusió, hom utilitzà un mètode curiós: ordenaren alfabèticament el nom dels tres municipis fusionats, i tot seguit prengueren la primera síl·laba del primer, la segona del segon i la tercera del tercer. Així: (Fo)nteta, Pe(ra)tallada, Vulpe(llac). Amb les tres síl·labes seleccionades crearen l’acrònim Forallac. Cal destacar que en aquell moment la grafia oficial de Vulpellac era Vulpellach, per la imposició de deturpacions del franquisme, però per a la creació del nou nom consideraren la grafia normativa de Vulpellac, i per això el nom resultant fou Forallac i no Forallach.

Tanmateix, l’Institut d’Estudis Catalans considera que el topònim resultant, que és un nom factici, no és normatiu perquè és un acrònim. Sí que accepta, en canvi, un altre nom factici originat el 1977 a partir de la fusió de la Cava i Jesús i Maria: Deltebre. En aquest cas deduïm que la raó de la seva acceptació és que es tracta d’un nom compost descriptiu de l’entorn i no d’un acrònim.

Amb tot, aquest nom de lloc no normatiu no és dels que més mal fan a la toponímia; Forallac només anomena un terme municipal i un ajuntament, i els tres nuclis que el componen conserven cada un el seu nom, correctament escrit. No és com els altres casos, que imposen deturpacions (excepte Castell-Platja d’Aro) i per tant fan malbé topònims genuïns, imposant aberracions ortogràfiques i etimològiques a les seves formes oficials.

Decret d’aprovació de la fusió dels municipis de Vulpellac, Fonteta i Peratallada en un de sol, anomenat Forallac, al BOE 23 del 29 de gener de 1976:

image_pdfPDFimage_printImpressió