Valoració de la jornada “Cabacés o Cabassers?”

Valorem molt positivament l’acte del 08/09/2022 [transcripció de l’enregistrament] que sota el títol “Cabacés o Cabassers” va oferir informació de primera mà a la població cabasserola sobre la qüestió de la grafia del topònim oficial. Celebrem que parlar de la manera d’escriure el topònim oficial ja no sigui un tabú, i que es pugui tractar amb normalitat al debat públic. Estem molt satisfets del to educat i respectuós de totes les intervencions que el públic va dur a terme durant el transcurs de l’acte, i ens congratulem del fet que tothom pogués parlar lliurement. És un èxit compartit de tota la població que aquest esdeveniment generés diàleg. Agraïm l’esforç que van realitzar les parts intervinents: l’Ajuntament de Cabacés, la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona, i l’Institut d’Estudis Catalans.

Tanmateix, no creiem que sigui possible organitzar una consulta, com l’alcalde va anunciar que es faria, per tal que la població triï quina grafia oficial del topònim prefereix. Entenem que les urnes sempre són el millor mètode per a decidir qualsevol qüestió opinable, però les normes d’ortografia s’escapen de l’opinió. Una consulta que permetés posar a votació si un topònim oficial s’ha de regir per les normes de l’idioma, com determina la llei de política lingüística, o no, no tindria fonaments de dret per a ser convocada. Per tant, tampoc no disposaria de les garanties democràtiques suficients: no es podria usar el padró per a determinar la població cridada a participar, no comptaria amb un sistema de garanties ni comissió de seguiment i control, ni amb convocatòria formal publicada al DOGC especificant-ne el reglament. Per això, fos quin fos el resultat d’una consulta no convocada conforme a dret, ningú no podria sentir-se vinculat al seu resultat, que podria ser qüestionat fos quin fos. S’assemblaria, en tot cas, a la votació que tingué lloc el 1985 i que serví per a justificar l’oficialització de la grafia “Cabacés”, feta sense cap mena de control. Creiem que si cal un consens, s’ha de cercar amb mecanismes que s’ajustin a dret i que garanteixin la qualitat democràtica del procés. Si és que calgui cercar un consens per a respectar les normes d’ortografia i complir el que disposa la llei de política lingüística.

image_pdfPDFimage_printImpressió