Les al·legacions com a forma de participació ciutadana

Després de més d’una setmana de la jornada de toponímia a Cabassers, l’ajuntament encara no s’ha posat en contacte amb nosaltres ni ha anunciat quines accions ha decidit dur a terme per a solucionar el problema del topònim oficial del municipi, que actualment té una grafia contrària a la llei de Política Lingüística, “Cabacés”.

Com hem dit manta vegades, no és possible sotmetre a consulta popular l’ortografia d’un topònim, perquè no hi ha fonaments de dret per a poder-ho fer. Ho hem explicat sempre que n’hem tingut ocasió, però l’Ajuntament insistí, un cop més, en aquest impossible. Ja va manifestar aquesta intenció el desembre de 2021, i ja llavors li vam argumentar jurídicament, mitjançant un document presentat al seu registre, que no és possible fer votar la grafia d’un topònim.

Les altres formes de participació ciutadana previstes a la Llei 10/2014 (enquestes, audiències o fòrums) no poden servir per a orientar la resolució d’un afer regulat per la llei i la normativa lingüística, circumstàncies que defineixen clarament el procediment que cal seguir. Dur a terme accions que no poden influir de cap manera en la resolució del problema seria ajornar aquesta resolució de manera injustificada, amb finalitats que no tindrien res a veure amb el procediment administratiu. Per això proposem que la participació ciutadana es basi en les al·legacions a l’expedient de canvi de nom oficial del municipi: com estableix el Decret 139/2007 a l’art. 2.3, l’acord de canvi de nom oficial ha d’estar sotmès a un període d’informació pública de 30 dies. Durant aquest termini els ciutadans poden presentar les al·legacions que considerin adients, i proposem que s’utilitzi aquesta via per a facilitar la participació ciutadana en aquest afer. Les al·legacions s’han de resoldre conforme a dret, de manera que la imparcialitat i la legalitat d’aquest procediment queden garantides.

image_pdfPDFimage_printImpressió