Demanem la garantia dels drets fonamentals

L’Ajuntament de Cabacés no ha atès com pertoca, fins avui dia i d’ençà un any, la qüestió del topònim oficial, i ha plantejat solucions que no són vàlides per a resoldre el problema, com pretendre fer votar l’ortografia, directament o amb subterfugis. Com hem explicat molts cops, una votació així no tindria base legal, qualsevol part podria qüestionar-ne el resultat, i la validesa seria nul·la. Els servidors públics han de saber distingir entre el seu gust personal i les obligacions indefugibles que comporta el seu càrrec. Observar en les seves actuacions l’ordenament jurídic vigent, per a evitar l’arbitrarietat, és una d’aquestes obligacions.

Davant de la inacció del consistori hem demanat el compliment de la llei perquè s’aturi la vulneració de drets fonamentals i els altres perjudicis que causa aquesta situació anòmala. Per això, el 29 de setembre de 2022, vam presentar al registre de l’Ajuntament un escrit en virtut del qual demanem que el Ple oficialitzi la grafia Cabassers per al topònim del municipi, nucli i disseminat, en compliment del que estableix l’article 18.1 de la Llei 1/1998, d’acord amb els procediments previstos als articles 30.1 i 31 del Decret Legislatiu 2/2003 i 2 i 14 del Decret 139/2007. I que això sigui fet dintre dels terminis més breus que permeti la legislació, ja que mentre no es resolgui aquesta situació continuaran produint-se les vulneracions que exposem a lex.cabassers.org.

Apel·lem a la responsabilitat i al sentit comú del consistori perquè resolgui aquesta situació conforme a dret.

image_pdfPDFimage_printImpressió