Envall, no Emball

L’ajuntament de la Torre de Cabdella, per acord del Ple de 18 d’abril de 2013, va iniciar un procediment de canvi de denominació dels nuclis de Cabdella, Central de Cabdella, Envall, Guiró, Oveix i la capital, que té el mateix nom que el municipi, la Torre de Cabdella. Durant el tràmit d’informació pública de l’expedient, es va formular una al·legació relativa a la denominació del nucli d’Envall, aportant un informe de l’Institut d’Estudis Catalans i sol·licitant que no fos deturpat, i això va fer que a la sessió del Ple de 4 de novembre de 2013 l’Ajuntament de la Torre de Cabdella desistís de deturpar el nom d’aquest nucli. Tanmateix, totes les deturpacions proposades al Ple del 18 d`abril de 2013 foren acceptades per la Generalitat, que aprovà la pretensió d’aquell ajuntament i va inscriure com a oficials les formes incorrectes dels topònims: Capdella, Central de Capdella, Aguiró, Obeix i la Torre de Capdella per al nom de la capital (tot i que el municipi té com a nom oficial la forma normativa d’aquest topònim, la Torre de Cabdella).

Tanmateix, al Registre del sector públic local de Catalunya, a la llista d’entitats de població de la Torre de Cabdella, Envall hi consta amb la forma deturpada que proposà l’ajuntament d’aquell municpi el 2013, Emball. El 29 de desembre de 2022, i mitjançant una sol·licitud d’accés a la informació pública, vam demanar a la Direcció General d’Administació Local que aclarís la situació d’aquest topònim, ja que al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya hi consta amb la seva forma normativa. El 23 de gener de 2023, la Direcció General d’Administració Local ha respost mitjançant una Resolució on comunica que “per error, consta en el Registre del sector públic local de Catalunya la denominació
d’Emball quan la denominació oficial és la d’Envall, motiu pel qual es procedirà d’ofici a la seva correcció.”

[L’autor de la imatge d’Envall que il·lustra aquest article és Gustau Erill i Pinyol, feta per a la Viquipèdia, i es pot usar sota llicència Creative Commons 3.0]

image_pdfPDFimage_printImpressió