Al Partit Demòcrata Europeu Català

Benvolguts,

La dictadura franquista va dur a terme un programa repressiu contra la llengua catalana, que va incloure la desnormativització de la toponímia que la Generalitat havia oficialitzat el 1933. Així, es tornaren a usar com a oficials els noms de lloc amb les grafies anteriors a 1933. A Cabassers li imposaren novament la forma castellana Cabacés.

En restaurar-se la Generalitat, mort el dictador, la Llei 12/1982 oficialitzava els noms de lloc amb la seva expressió catalana, mentre els ajuntaments no els adoptessin definitivament. Però els de Campmany i Rialb, en lloc d’acceptar les formes correctes, van fer tot el que van poder i més fins a aconseguir que les grafies franquistes continués com a oficials, i així fins a dia d’avui, de manera que la forma oficial d’aquells topònim és Capmany i Rialp, cosa humiliant i equivalent a què Vich, Serchs, Figueras o Bañolas encara fossin vigents.

El Senat ha enviat a ambdós ajuntaments un requeriment perquè compleixin la recentment aprovada Llei de Memòria Democràtica i eliminin els topònims franquistes, i l’han desoït. No fan cas de res ni de ningú, i defensen interessos que no són els generals. Tenen una mirada antiquada sobre aquest afer, pròpia de la dècada de 1980, i asseguren que no tenen cap intenció de complir la llei i corregir els seus topònims.

A causa d’aquesta imposició, l’administració de la Generalitat, la de l’estat i la de la UE, la premsa, els llibres de text, els mapes i tots els ciutadans es veuen forçats a usar uns topònim franquistes perquè són oficials, i ho són il·legalment. Perquè no només contravenen la Llei de Memòria Democràtica, sinó també la de Política Lingüística. Un decret del 2007, mal fet expressament per a facilitar-los l’excusa, ofereix als ajuntaments una via per a incomplir la Llei de Política Lingüística, i només es pot fixar aquesta arbitrarietat si una sentència els fa complir la llei.

Aquesta situació és insostenible i no pot continuar produint-se. No es toleraria que cap capital de comarca tingués encara el nom franquista. Tampoc no s’ha de tolerar que cap altra població, per petita que sigui, es vegi sotmesa a aquesta arbitrarietat aberrant, indigna i humiliant.

És inadmissible que els efectes de la repressió de la dictadura contra la llengua catalana es continuïn produint, i menys en uns ajuntaments governats per unes llistes que haurien de promoure i defensar els valors democràtics. Per això us demanem que condicioneu els equips que governen els ajuntaments de Capmany i Rialp a retirar immediatament els topònims franquistes i a oficialitzar els correctes, o a no admetre’ls sota les vostres sigles a les properes eleccions municipals. També us demanem que a a qui eventualment volgués presentar-se amb les vostres sigles als altres dos municipis amb topònims imposats per la dictadura, Cabacés i Lladó (actualment governats per ERC), que els exigiu el compromís de corregir-los si hi governen o si hi poden determinar el govern.

Rebeu una salutació ben cordial, amb la seguretat que atendreu la petició justa que us fem,

Cabassers.org

Cabassers, 6 de març de 2023

PDECAT


Informació relacionada:
Procediments polítics

image_pdfPDFimage_printImpressió