Demanem la rectificació de diversos cartells de la carretera N-340 al seu pas per Roda de Berà

A la rotonda de la carretera N-340 que la uneix amb la TV-2041 hi ha uns cartells, abans d’arribar a la rotonda, que indiquen la població de Roda de Berà amb una grafia del topònim que no és oficial, “Roda de Bará”. A la mateixa rotonda, just a la sortida cap a la carretera TV-2041, un altre indicador conté l’expressió “Roda de Bará”.

A la mateixa carretera N-340, al quilòmetre 270 hi ha un altre indicador en sentit nord que senyala erròniament “Arc de Barà” i no Arc de Berà. El mateix passa amb l’indicador en sentit sud.

El Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya indica que la denominació oficial del municipi és Roda de Berà, i que també es grafia Berà el nucli que pertany a aquell terme municipal i del qual pren el nom l’Arc de Berà:

https://www.icgc.cat/bd/pubs/nomenclator/tarragones/roda_bera.pdf

La carretera N-340 pertany a la Red de Carretaras del Estado i és competència del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

L’article 42.6 del Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de carreteras diu que als indicadors de les carreteres de Catalunya “la toponimia debe figurar en catalán o en aranés, de acuerdo con la normativa de la Generalidad de Cataluña”.

L’article 6.1 del DECRET 133/2020, de 17 de novembre, sobre l’establiment i l’ús de la toponímia i sobre la Comissió de Toponímia diu que “La retolació a totes les vies urbanes i interurbanes dins el territori de Catalunya ha de fer constar els topònims de Catalunya exclusivament en la seva forma oficial.”

Per tot això hem sol·licitat al Departament de Territori que en l’exercici de les seves competències demani al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que es corregeixin els indicadors anomenats anteriorment, substituint-se l’expressió del municipi “Roda de Barà” i “Roda de Bará” per Roda de Berà; i “Arc de Barà” per Arc de Berà.

image_pdfPDFimage_printImpressió