Demanem a l’Ajuntament de Tarragona que canviï el nom del passatge Soler Morey

La ciutat de Tarragona té un passatge anomenat Soler Morey, marcat amb el codi 3020 al vialer. Antonio Soler Morey va ser una figura prominent del franquisme a les comarques tarragonines: fou president de la Diputació de Tarragona de 1962 a 19651 i procurador a les Cortes Españolas de 1961 a 19642 i de 1964 a 19653. Sota la seva presidència, la Diputació de Tarragona va promoure la construcció del monument d’exaltació feixista que encara es troba al riu Ebre, a la ciutat de Tortosa4.

Això contravé els següents fonaments de dret:

L’art. 35.2 de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica diu que es consideren elements contraris a la memòria democràtica les referències realitzades al nomenclàtor de carrers a dirigents de la dictadura. L’art. 35.3 de la mateixa Llei estableix que les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, adoptaran les mesures pertinents per a la retirada d’aquests elements.

Per tot això, hem demanat a l’Ajuntament de Tarragona que canviï el nom del passatge Soler Morey per una altra denominació que no vulneri el que disposa l’art. 35 de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica.


1Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 2, 03/01/1962, pàg. 2, inseció núm. 5322.

2Nomenament BOCE núm. 721, pàgina 15207, baixa a l’última sessió de la legislatura BOCE núm. 845. Jurament BOCE núm. 721, pàgina 15207.

3Alta a la de constitució de legislatura BOCE núm. 846, pàgina 18026. Baixa per cessament BOCE núm. 887, pàgina 18919.

4http://hemeroteca.canal21ebre.com/noticia/La_Diputacio_Tortosa_i_els_ajuntaments_van_pagar_el_monument/4824

image_pdfPDFimage_printImpressió