Toponímia franquista: Ribarroja de Ebro

Al municipi de Riba-roja d’Ebre hi ha cinquanta-vuit tapes de claveguera amb la toponímia franquista del municipi inscrita, “Ribarroja de Ebro”.

Això contravé els següents FONAMENTS DE DRET:

a) L’art. 35.2 de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica, il·legalitza la simbologia franquista, inclosos els topònims relacionats amb la dictadura.

b) L’art. 3.6 reconeix la comunitat, la cultura i la llengua catalanes com a víctimes del franquisme.

c) L’art. 4.4 reconeix la política de repressió i persecució contra la llengua i la cultura catalanes durant la guerra civil i la dictadura.

d) L’art. 30.1 diu que les víctimes definides per aquesta llei tenen dret al reconeixement i a la reparació integral, en les dimensions individuals i col·lectiva, i el 30.1 que l’Administració General de l’Estat desenvoluparà un conjunt de mesures de restitució, rehabilitació i satisfacció, orientades al restabliment dels drets de les víctimes en les seves dimensions individuals i col·lectiva.

Cal entendre, doncs, que les tapes de claveguera de Riba-roja d’Ebre amb la toponímia franquista del municipi vulneren l’art. 35.2 de la Llei 20/2022, a la vegada que són una expressió i producte de la repressió que patí la llengua catalana, reconeguda a l’art. 4.4. La llengua, la cultura i la comunitat catalanes, reconegudes com a víctimes del franquisme per l’art. 3.6, tenen dret a la restitució, rehabilitació i satisfacció orientades als restabliments dels seus drets que reconeix l’art. 30. Per tant, no és procedent que les tapes amb aquesta toponímia inscrita hagin de continuar a l’espai públic, ja que refereixen a la dictadura i a la seva repressió lingüística i cultural.

En aquest sentit, el Cens de Simbologia Franquista de Memorial Democràtic ja inclou peces d’aquest estil, amb la toponímia franquista inscrita de diversos municipis.

Per això hem sol·licitat que s’incloguin al Cens de Simbologia Franquista de Memorial Democràtic cinquanta-vuit tapes de claveguera del municipi de Riba-roja d’Ebre:

Transcripció: ALCANTARILLADO RIBARROJA DE EBRO


Transcripció: ALCANTARILLADO RIBARROJA DE EBRO


Transcripció: RIBARROJA DE EBRO ALCANTARILLADO


Transcripció: RIBARROJA DE EBRO ALCANTARILLADO


Transcripció: RIBARROJA DE EBRO ALCANTARILLADO


Transcripció: RIBARROJA DE EBRO AGUAS


Transcripció: RIBARROJA DE EBRO AGUAS


Transcripció: RIBARROJA DE EBRO ALCANTARILLADO


Transcripció: RIBARROJA DE EBRO


Transcripció: RIBARROJA DE EBRO


Podeu col·laborar en la retirada de la toponímia franquista que encara queda a l’espai públic comunicant l’existència d’elements contraris a la memòria democràtica.