Les tapes de claveguera són un niu de toponímia franquista. Memorial Democràtic elabora un Cens de Simbologia Franquista, amb els elements que farà retirar la futura Llei de Memòria Democràtica de Catalunya. Les tapes amb les grafies toponímiques deturpades que s’usaren durant la dictadura també es consideren símbols franquistes.

Us proposem que ajudeu a inventariar aquestes peces. Per a fer-ho, documenteu-les recollint la informació següent:

1- Fotografia

2- Adreça o coordenades

3- Transcripció de les inscripcions

Quan tingueu aquesta informació, envieu-la a Memorial Democràtic utilitzant el formulari del botó de sota:


Us agrairem que publiqueu les imatges a Twitter o a Mastodon de les peces que envieu a Memorial Democràtic, i que ens etiqueteu a la foto o ens citeu al text (@CabassersOrg a Twitter i @cabassers a Masdoton).

Moltes gràcies per col·laborar! Podeu ajudar a difondre aquesta iniciativa fent conèixer l’adreça web de la campanya: clavegueres.cabassers.org