Portarem l’Ajuntament de Cabacés als Jutjats per obligar-lo a complir la Llei de Política Lingüística a la toponímia oficial. Aquest ajuntament es nega a oficialitzar la forma normativa del nom del municipi, Cabassers, i manté la forma prenormativa imosada pel franquisme, “Cabacés”. En el mateix contenciós administratiu farem un recurs indirecte contra els articles del Decret 139/2007 que contradiuen la Llei de Política Lingüística i darrere els que s’escuden els ajuntaments reaccionaris per a continuar imposant com a oficials topònims escrits ridículament, que desprestigien la nostra llengua. Aquest recurs indirecte obligarà el Govern a derogar aquests articles que contradiuen la Llei de Política Lingüśitica.

Podeu llegir aquí els fonaments de Dret que emparen la reclamació.

Forçar la correcció d’un dels mal anomenats “topònims oficials no normatius” obligarà l’administració a corregir-los tots i farà acabar dècades de corrupció a la toponímia oficial.

Ens podeu ajudar a finançar les despeses legals amb una aportació:


Quantitat recaptada:

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€2,000Raised €125 towards the €2,000 target.€125Raised €125 towards the €2,000 target.6%