Aquests són els procediments administratius que duem a terme, i el seu resultat:

(Podeu veure els procediments polítics en aquesta secció)

03/10/2023 – Donem per exhaurida la via administrativa. Tot el que es podia fer per aquest camí ja s’ha fet. Només queda la via judicial, que estem preparant, per obligar els Ajuntaments a complir la Llei de Política Lingüística i denunciar a la Fiscalia les autoritats que s’hi neguin.

ACTIUS


8 de juliol de 2023. Hem denunciat a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la menció al polític franquista Joan Antoni Samaranch a la denominació del Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona i en demanem la retirada, en aplicació de l’art. 35.2 de la Llei 20/2022 [més informació].

14 de juny de 2023: Hem presentat una reclamació per responsabilitat patrimonial contra la Generalitat de Catalunya per import de 52.000 euros a raó de 1.000 euros diaris des del 24/04/2023, data en què es va produir el silenci administratiu a la sol·licitud formulada perquè el Govern corregeixi els errors de la legislació de règim local que serveixen d’excusa a alguns ajuntaments per a no complir la Llei de Política Lingüística a la toponímia, fins a la data de presentació d’aquesta reclamació, 14/06/2023. I 1.000 euros diaris més des de l’endemà de la presentació d’aquesta reclamació i fins que es duguin a terme les correccions a la legislació de règim local que obliguin els ajuntaments amb topònims oficials il·legals a complir l’article 18.1 de la Llei 1/1998 de Política Lingüística [més informació].


DERIVATS AL SÍNDIC DE GREUGES PER MANCA DE RESPOSTA


6 d’abril de 2023: Sol·licitem a la Direcció General de Memòria Democràtica l’addició al Cens de Simbologia Franquista de Memorial Democràtic d’una tapa del clavegueram de Móra la Nova, d’època franquista i amb la toponímia franquista de Lleida inscrita (Lérida). La sol·licitud es presenta a l’empara de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica [més informació]. En produir-se el silenci admnistratiu, el 24/07/2023 vam presentar una queixa al Síndic de Greuges demanant auxili per a fer respondre la Direcció General de Memòria Democràtica.

3 d’abril de 2023: Sol·licitem a la Direcció General de Memòria Democràtica l’addició al Cens de Simbologia Franquista de Memorial Democràtic de vint-i-nou tapes del clavegueram de la Pobla de Massaluca amb la toponímia franquista del municipi inscrita (Pobla de Masaluca). La sol·licitud es presenta a l’empara de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica [més informació]. En produir-se el silenci admnistratiu, el 24/07/2023 vam presentar una queixa al Síndic de Greuges demanant auxili per a fer respondre la Direcció General de Memòria Democràtica.

3 d’abril de 2023: Sol·licitem a la Direcció General de Memòria Democràtica l’addició al Cens de Simbologia Franquista de Memorial Democràtic de cinquanta-vuit tapes del clavegueram de Riba-roja d’Ebre amb la toponímia franquista del municipi inscrita (Ribarroja de Ebro). La sol·licitud es presenta a l’empara de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica [més informació]. En produir-se el silenci admnistratiu, el 24/07/2023 vam presentar una queixa al Síndic de Greuges demanant auxili per a fer respondre la Direcció General de Memòria Democràtica.

1 d’abril de 2023: Sol·licitem a la Direcció General de Memòria Democràtica l’addició al Cens de Simbologia Franquista de Memorial Democràtic d’una tapa del clavegueram de Maials amb la toponímia franquista del municipi inscrita (Mayals). La sol·licitud es presenta a l’empara de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica [més informació]. En produir-se el silenci admnistratiu, el 24/07/2023 vam presentar una queixa al Síndic de Greuges demanant auxili per a fer respondre la Direcció General de Memòria Democràtica.

1 d’abril de 2023: Sol·licitem a la Direcció General de Memòria Democràtica l’addició al Cens de Simbologia Franquista de Memorial Democràtic de vint-i-cinc tapes del clavegueram de Móra d’Ebre amb la toponímia franquista del municipi inscrita (Mora de Ebro). La sol·licitud es presenta a l’empara de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica [més informació]. En produir-se el silenci admnistratiu, el 24/07/2023 vam presentar una queixa al Síndic de Greuges demanant auxili per a fer respondre la Direcció General de Memòria Democràtica.

1 d’abril de 2023: Sol·licitem a la Direcció General de Memòria Democràtica l’addició al Cens de Simbologia Franquista de Memorial Democràtic de quatre tapes del clavegueram de la Torre de l’Espanyol amb la toponímia franquista del municipi inscrita (Torre del Español). La sol·licitud es presenta a l’empara de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica [més informació]. En produir-se el silenci admnistratiu, el 24/07/2023 vam presentar una queixa al Síndic de Greuges demanant auxili per a fer respondre la Direcció General de Memòria Democràtica.

31 de març de 2023: Demanem a l’Ajuntament de Tarragona que canviï el nom del passatge Soler Morey, dedicat al president franquista de la Diputació de Tarragona que impuslà el monument d’exaltació feixista que encara és al riu Ebre, a la ciutat de Tortosa [més informació]. El 03/07/2023 es va produir el silenci administratiu i el 05/07/2023 vam presentar una queixa al Síndic de Greuges demanant auxili per a fer respondre a l’Ajuntament de Tarragona.

24 de març de 2023: Demanem a la Direcció General d’Administració Local que faci complir la legislació en matèria de toponímia als ajuntaments de la Torre de Cabdella i Josa i Tuixén [més informació]. El 25/06/2023 es va produir el silenci administratiu i el 26/06/2023 vam presentar una queixa al Síndic de Greuges demanant auxili per a fer respondre a la Direcció General d’Administració Local.

4 de març de 2023: Després que el 06/10/2022 oferíssim gratuïtament el domini cabassers.cat a l’Ajuntament de Cabacés per si el necessitava a causa de la correcció de la grafia oficial del topònim, i davant el silenci de l’administració interpel·lada, hem presentat una queixa al Síndic de Greuges per la manca de resposta [més informació]. El 02/05/2023 el Síndic ens comunica que “Recentment, hem sol·licitat a l’administració afectada un informe i la documentació per resoldre la queixa. Atès que no l’hem rebut i s’ha superat el termini de temps legal per respondre, us comuniquem que hem reiterat a l’Administració aquesta sol·licitud i la tramesa de la informació, tot recordant-li el deure de facilitar-la”.

23 de febrer de 2023: Sol·licitem a la Direcció General de Memòria Democràtica l’addició al Cens de Simbologia Franquista de Memorial Democràtic de sis tapes del clavegueram de Cabassers, amb la toponímia franquista del municipi inscrita. La sol·licitud es presenta a l’empara de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica, després de la negativa a incloure aquestes peces al Cens el setembre de 2022, sense respondre les sol·licituds enviades ni al·legar cap raó [més informació]. El 04/06/2023 presentem queixa al Síndic de Greuges per manca de resposta, en produir-se el silenci administratiu el 24/05/2023.

25 de gener de 2023: Sol·licitem a la Consellera de Justícia que la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya que prepara garanteixi la retirada dels topònims franquistes [més informació]. El 26 d’abril es va produir el silenci administratiu, i el 27/04/2023 vam presentar una queixa al Síndic de Greuges, demanant-li auxili per a fer respondre a la Consellera.DENÚNCIES PRESENTADES A ANTIFRAU, A LA FISCALIA I A ALTRES ORGANISMES


7 de juliol de 2023. Hem denunciat l’Ajuntament de Tarragona a la Secretaría de Estado de Memoria Democràtica per no retirar del nomenclàtor de la ciutat el nom del passatge Soler Morey, en aplicació de l’art. 35.2 de la Llei 20/2022, després que el 03/07/2023 es produís el silenci administratiu per la sol·licitud de retirada que vam presentar a l’Ajuntament el 31/03/2023. Hem acompanyat la denúncia amb la documentació de què porta causa la sol·licitud desatesa [més informació].

11 de juny de 2023: Davant la manca de resposta a la sol·licitud formulada davant la Direcció General d’Administració Local el 10/02/2023 demanant la nul·litat de ple dret dels procediments de canvi de nom dels nuclis de Tuixent (municipi de Josa i Tuixén) i de Capdella, Central de Capdella, Obeix i la Torre de Capdella (municipi de la Torre de Cabdella), i havent-se produït el silenci administratiu el dia 11/05/2023, presentem escrit de denúncia davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

29 de desembre de 2022: Presentem escrit de denúncia a l’Oficina Antifrau de Catalunya contra l’Ajuntament de la Torre de Cabdella per no respectar la legislació sobre toponímia i actuar sense observar el principi de legalitat. El 14/02/2023 l’Oficina Antifrau comunica a l’Ajuntament de la Torre de Cabdella l’incompliment de la normativa de la toponímia oficial i li recomana que reverteixi la situació per tal de preservar el principi de legalitat, al mateix que temps que li sol·licita que comuniqui les mesures que al respecte hagi pres o pensi prendre.

29 de desembre de 2022: Presentem escrit de denúncia a l’Oficina Antifrau de Catalunya contra l’Ajuntament de Josa i Tuixén per no respectar la legislació sobre toponímia i actuar sense observar el principi de legalitat. El 14/02/2023 l’Oficina Antifrau comunica a l’Ajuntament de Josa i Tuixén l’incompliment de la normativa de la toponímia oficial i li recomana que reverteixi la situació per tal de preservar el principi de legalitat, al mateix que temps que li sol·licita que comuniqui les mesures que al respecte hagi pres o pensi prendre.
ÈXITS


11 de juny de 2023: Sol·licitem a la Direcció Genreal de Memòria Democràtica l’addició al Cens de Simbologia Franquista de Memorial Democràtic d’un monument franquista situat al nucli urbà del municipi del Lloar, que també conté la toponímia franquista del municip, Lloá. També demanem a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que ordeni la retirada d’aquest element feixista, a l’empara de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica [més informació]. El 25/07/2023 s’incorpora el monument al Cens de Simbologia Franquista amb la referència Monument 4010.

12 de juny de 2023: Sol·licitem a la Direcció General d’Administració Local còpia de l’expedient de canvi de nom de el Lloà per el Lloar, o qualsevol documentació relacionada amb aquest canvi. El 20/06/2023 el Secretari de Governs Locals respon que no hi ha cap tipus de documentació conservada als arxius sobre aquest canvi de nom.

27 dabril de 2023: Demanem a l’Ajuntament de Lleida que, en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica, canviï el nom de l’Avinguda de l’Exèrcit, dedicada a l’exèrcit franquista [més informació]. El 28/04/2024 el Paer en Cap respon que acull la proposta per a valorar-la en el Consell Tècnic i la Comissió del Consell de la Ciutat, després de l’aprovació definitiva del Reglament del procediment per a l’assignació de denominacions de vies urbanes i espais públics de la ciutat de Lleida, prevista al Ple del mateix 28 d’abril.

17 d’abril de 2023: Preguntem a la Paeria de Lleida per quin motiu, i des de quina data, l’Avinguda de l’Exèrcit d’aquella ciutat porta aquest nom, per tal de confirmar o descartar si es va batejar així aquesta via el 1938 per a homenatjar l’exèrcit franquista. La Paeria respon el 27/04/2023 que “el dit carrer
fou aprovat per la Comissió Permanent de l’Ajuntament de Lleida en data de 18 de juny de 1958 i que aquest es dedicà a l’exèrcit nacional.”

15 d’abril de 2023: Sol·licitem a la Direcció General d’Administració Local que aclareixi quina és la grafia oficial del topònim del nucli de Caçà de Pelràs, que apareix amb la grafia normativa a les llistes de noms oficials, però com a Cassà de Pelràs al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya i als indicadors de les carreteres [més informació]. El 28/04/2023 es rep la informació sol·licitada, aclarint que la forma oficial és “Cassà de Pelràs”.

15 d’abril de 2023: Sol·licitem a la Direcció General d’Administració Local còpia de l’expedient de canvi de nom de Caçà de la Selva per Cassà de la Sevla, si existeix, o qualsevol documentació relacionada que mostri en quin moment aquest topònim s’oficialitzà amb la grafia Cassà de la Sevla [més informació]. El 28/04/2023 rebem la resposta a la pregunta formulada, infomant que a l’arxiu del Departament de la Presidència no s’hi conserva cap expedient de canvi de nom de Caçà de la Selva per Cassà de la Selva.

31 de març de 2023: Hem demanat a l’Ajuntament d’Alfara de Carles si al municipi encara hi existeix un carrer dedicat a Soler Morey, com mostren Google Maps i els mapes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, o si aquest carrer ja no existeix, com indica la cartografia del Cadastre. Soler Morey va ser el president de la Diputació de Tarragona que va impulsar la construcció del monument feixista que encara hi ha al riu Ebre, a la ciutat de Tortosa [més informació].El 17/04/2023 l’Ajuntament d’Alfara de Carles confirma que el nom de Soler Morey va ser retirat fa anys del nomenclàtor, i que la via s’anomena actualment Carrer de la Carretera, tot i que encara apareix amb el nom antic a Google Maps i a l’Institut Cartografic i Geològic de Catalunya.

23 de març de 2023: Sol·licitem al Departament de Territori que, en l’exercici de les seves competències, demani al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la correcció de diversos cartells de la carretera N-340 que indiquen la població de Roda de Berà amb les formes no oficials “Roda de Barà” i “Roda de Bará”. També demanem la correcció de la senyalització a la mateixa carretera que anuncia l’Arc de Berà amb la grafia incorrecta “Arc de Barà” [més informació]. El 06/04/2023 el Departament de Territori trasllada la documentació al MITMA. El 20/06/2023 el MITMA respon que programa els treballs per a substituir els cartells i que els durà a terme quan hi hagi disponibilitat econòmica.

7 de març de 2023: Demanem als grups parlamentaris de la CUP, ECP, ERC, Junts i PSC que aprofitin el tràmit parlamentari de la nova Llei de Memòria Democràtica de Catalunya per a fer-hi aportacions per tal d’assegurar que farà retirar la toponímia franquista [més informació]. CUP (09/03/2023), ECP (09/03/2023), ERC (09/03/2023), Junts (08/03/2023) i PSC (21/03/2023) responen que tindran en compte la proposta. El 13/04/2023 la CUP ens comunica que presentarà l’esmena corresponent a la Llei “per tal d’esborrar d’una vegada la toponímia franquista”.

27 de febrer de 2023: Sol·licitem al Departament de Territori que, en l’exercici de les seves competències, demani al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la correcció del cartell que indica erròniament “viaducte Estany Gelat”, al km. 1133 de l’autovia A7, al terme municipal de Mont-roig del Camp. Demanem que sigui corregit pel topònim oficial correcte: “viaducte Estany Salat”, en aplicació del que disposa l’art. 6.1 del Decret 133/2020 [més informació]. El 21/03/2023 el Departament de Territori trasllada la documentació al “Registro Auxiliar de la Unidad de Carreteras en Tarragona” del MITMA.

10 de febrer de 2023: Sol·licitem a la Direcció General d’Administració Local que declari nuls de ple dret els procediments de canvi de nom oficial dels nuclis de Tuixent (municipi de Josa i Tuixén) i de Capdella, Central de Capdella, Obeix i la Torre de Capdella (municipi de la Torre de Cabdella), i que restauri com a oficials les formes legals i normatives d’aquests topònims, que són Tuixén, Cabdella, Central de Cabdella, Oveix i la Torre de Cabdella [més informació]. El 04/06/2023 presentem queixa al Síndic de Greuges per manca de resposta, en produir-se el silenci administratiu l’11/05/2023. El 08/06/2023 denunciem els fets a l’Oficina Antifrau de Catalunya, que va respondre el 28/07/2023 que “els Ajuntaments de Josa i Tuixén i Torre de Cabdella no han complert les seves funcions com a garants de la legalitat en relació amb l’ús de la toponímia oficial” però que arxivava la denúncia perquè “de l’anàlisi dels fets no es desprenen actuacions o conductes de tipus corruptiu, pròpies de l’àmbit d’actuació d’aquesta Oficina”. El 15/09/2023 respon la Direcció General d’Administració Local dient que “la competència per iniciar i resoldre els procediments de revisió d’actes nuls i de declaració de lesivitat dels actes anul·lables” correspon al plens d’aquells ajuntaments però que “el Departament de la Presidència té previst iniciar una campanya adreçada a aquells municipis que presenten denominacions oficials no normatives, ja siguin del municipi o de les seves entitats i nuclis de població, als efectes que procedeixin a la seva rectificació”.

23 de gener de 2023: Sol·licitem a la Consellera de la Presidència la modificació de la legislació de règim local per a garantir el compliment de la Llei de Política Lingüística a la toponímia [més informació]. S’adjunta a la sol·licitud la demostració, mitjançant totes les gestions fetes davant l’Ajuntament de Cabacés a partir del 29/09/2022, que el procediment administratiu per a demanar als ajuntaments que compleixin aquella llei a la toponímia és irresoluble si els ajuntaments tenen mala fe, i entra en bucle pels vicis de la legislació de règim local, cosa que fa que només es pugui resoldre per una sentència judicial o si el Govern corregeix els vicis de la legislació incoherent que causa el bucle [més informació]. El 24 d’abril es va produir el silenci administratiu, i el 26/04/2023 vam presentar una queixa al Síndic de Greuges, demanant-li auxili per a fer respondre al Govern. El 15/09/2023 respon la Direcció General d’Administració Local sense fer esment a la correcció legislativa demanada, i afirmant que el Departament de la Presidència durà a terme “una campanya adreçada a aquells municipis que presenten una denominació oficial no normativa als efectes que procedeixin a la seva rectificació, en el benentès que correspondria finalment als ajuntaments afectats la seva aprovació”.

23 de desembre de 2022: Sol·licitem a la Direcció General d’Administració Local còpia de l’expedient de canvi de nom de Torrefeta i Florejacs. El 23/01/2023 una Resolució del Director General d’Administració Local estima la sol·licitud i facilita la documentació demanada.

17 de novembre de 2021: La Comissió d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) mostra el seu reconeixement per la iniciativa de cabassers.org [més informació].

10 de febrer de 2022: El portal “És a dir”, de la CCMA, incorpora les formes normatives dels topònims municipals deturpats [més informació].

18 de març de 2022: L’ICGC suprimeix la deturpació “Rialp” del “Worlde toponímic” [més informació].

2 d’agost de 2022: Sol·licitem a l’Ajuntament d’Amposta còpia de qualsevol documentació relativa al canvi de nom del nucli de Villafranco del Delta pel de Poble Nou del Delta. El 9 de setembre de 2022 un Decret d’alcaldia de l’alcalde d’Amposta estima la sol·licitud i facilita la documentació sol·licitada [més informació].

11 d’agost de 2022: Sol·licitem a la Direcció General d’Administació Local còpia dels expedients de canvi de nom de Capmany, Castell-Platja d’Aro, Figaró-Montmany, Massanes, Rialp, la Torre de Cabdella (i els nuclis d’Aguiró, Capdella, Central de Capdella, Obeix i la Torre de Capdella) i Josa i Tuixén (i el nucli de Tuixent). El 05/09/2022 una Resolució de la Directora General d’Administració Local estima parcialment la sol·licitud, i obtenim còpia de tots els expedients excepte dels nuclis de la Torre de Cabdella perquè “s’ha constatat que no es disposa de la informació sol·licitada” [vegeu les còpies dels expedients aquí].

8 de setembre de 2022: El Govern i l’IEC duen a terme una sessió informativa a Cabassers [més informació].

22 de setembre de 2022: Demanem a l’Ajuntament de Cabacés autorització per a instal·lar al museu municipal l’exposició “Cabassers, la història d’un topònim”. No rebem cap resposta escrita a las sol·licitud, però ens comuniquen verbalment que ens cedeixen una sala del museu i que podem exhibir la mostra fins el 31/12/2022, com així es fa [més informació].

18 d’octubre de 2022: Sol·licitem a la Direcció General d’Administració Local còpia dels expedients de canvi de nom de Cabacés, Roda de Berà i també còpia dels oficis de proposta de rectificació de topònims tramesos als ajuntaments de Cabacés, Capmany, Castell-Platja d’Aro, Figaró-Montmany, Forallac, Lladó, Massanes, Navàs, Rialp, Roda de Berà i Torrelavit. El 04/11/2022 una Resolució de la Directora General d’Administració Local estima la sol·licitud, i obtenim còpia de la documentació sol·licitada [vegeu les còpies dels expedients aquí].

22 de novembre de 2022. Sol·licitem a la Dirección General de Memoria Democrática que els topònims franquistes Cabacés, Capmany, Lladó i Rialp s’incloguin al catàleg d’elements contraris a la memòria democràtica que crea la Llei 20/2022. El 13/12/2022 hi són incorporats. El 02/03/2023 enviem un informe detallat sobre els motius que fan que aquests topònims hagin de ser tinguts per elements contraris a la memòria democràtica, que s’incorpora a l’expedient el 03/03/2023 [més informació].

21 de gener de 2023: Demanem al Departament d’Acció Climàtica que corregeixi la toponímia que s’usa al plànol per a comunicar les batudes de l’àrea privada de caça T-10.172, al terme municipal de Cabassers. El 27/001/2023 els Serveis Territorials a Tarragona del Departament fan la correcció [llegiu la notícia].

23 de gener de 2023: La Direcció General d’Administació Local corregeix d’ofici el topònim Envall (del municipi de la Torre de Cabdella), inscrit al Registre del sector públic local de Catalunya amb la deturpació “Emball” [més informació].

5 de febrer de 2023: Sol·licitem al Consell Comarcal del Priorat que corregeixi el gentilici “cabacerol” a la fitxa “Cabacés” de la web turismepriorat.org, i que el substitueixi per la forma correcta d’aquest gentilici, que és “cabasserol”, tal com consta a les fonts serioses de referència: Guia de topònims i gentilicis del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya (pàg. 10); És A Dir, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; i Bover i Font, August. Diccionari dels gentilicis catalans. Edicions 62. 1996 [més informació]. El 07/02/2023 es va dur a terme la correcció que es demanava a la web referida [versió de la web anterior al 07/02/2023; versió a partir del 07/02/2023].

FRACASSOS


26 de juny de 2023: Sol·licitem a la Direcció General de Memòria Democràtica l’addició al Cens de Simbologia Franquista de Memorial Democràtic de dues tapes del clavegueram de l’Estartit, d’època franquista i amb la toponímia franquista del nucli. La sol·licitud es presenta a l’empara de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica [més informació]. El 25/07/2023 Memorial Democràtic respon dient que “pel fet que el topònim sigui en castellà a la tapa de la claveguera no és condició suficient per a la seva inclusió automàtica al Cens de Simbologia Franquista de Catalunya”.

16 de setembre de 2021: Sol·licitem a l’Ajuntament de Cabacés que oficialitzi la grafia normativa del topònim del municipi. El 02/12/2021 l’Ajuntament respon que iniciarà l’expedient administratiu i abans convocarà una consulta popular d’acord amb la Llei 10/2014, cosa que equivaldria a fer votar l’ortografia i si s’ha de mantenir o no una imposició franquista [més informació]. L’Ajuntment no fa ni una cosa ni l’altra.

22 d’octubre de 2021: Exposem al Síndic de Greuges la incoherència normativa de la legislació de règim local, que provoca que diversos ajuntaments vulnerin la Llei de Política Lingüística a la toponímia oficial, i li demanem que proposi al Govern modificar la legislació per a evitar la incoherència. Respon el 02/11/2021 que “aquesta institució no pot entrar a valorar l’ús d’una o altra toponímia. Un canvi de topònim, o la recuperació del que hi havia hagut tradicionalment, s’ha d’instar per mitjà de l’Administració municipal, que és qui, a través del ple, pot fer aquest tipus de modificacions i, un cop aprovades, registrar-les al Nomenclàtor oficial de Catalunya”.

13 de desembre de 2021: Sol·licitem a l’Ajuntament de Cabacés, a la vista de la seva responsta de 02/12/2021, “saber els terminis dels procediments que heu anunciat que dureu a terme: quan s’iniciarà l’expedient administratiu de canvi de nom oficial de Cabacés per Cabassers, i quan aquest assumpte serà votat pel Ple”. El 13 de març de 2022 s’esgota el termini màxim que tenia per a respondre i es produeix el silenci administratiu.

Març de 2022: El document de retorn de l’Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural rebutja una proposta de protecció integral de la toponímia. Al·lega per a rebutjar la proposta un error a la formulació; com bé diu, la UNESCO no ha establert quel la toponímia sigui patrimoni immaterial de la humanintat, però Nacions Unides sí que ho ha fet, com, a més, reconeix el preàmbul del Decret 133/2020 de 17 de novembre, sobre l’establiment i l’ús de la toponímia i sobre la Comissió de Toponímia [pàgina 10 del document “Informe dels resultats del procés”, aportació 08].

19 d’abril de 2022: Sol·licitud al Govern, mitjançant la Conselleria de Presidència, perquè oficialitzi d’ofici els topònims normatius dels municipis i nuclis amb noms que no compleixen la Llei de Política Lingüística. El 16/06/2022 la Consellera de Presidència delega la sol·licitud a la Comissió de Toponímia, que no la respon.

3 de maig de 2022: Exposem al Síndic de Greuges les vulneracions de drets fonamentals i de l’estat de Dret que causa la toponímia oficial no normativa [més informació]. El 31/05/2022 respon que “aquesta institució no pot entrar a valorar l’ús d’una o altra toponímia. Un canvi de topònim, o la recuperació del que hi havia hagut tradicionalment, s’ha d’instar per mitjà de l’Administració municipal, que és qui, a través del ple, pot fer aquest tipus de modificacions i, un cop aprovades, registrar-les al Nomenclàtor oficial de Catalunya”.

8 d’agost de 2022: Sol·licitem a la Direcció General d’Administració Local còpia de l’expedient de canvi de nom del nucli anomenat Villafranco del Delta (municipi d’Amposta) pel de Poble Nou del Delta. El 05/09/2022 una Resolució de la Directora General d’Administració local desestima la sol·licitud perquè “s’ha constatat que no es disposa de la informació sol·licitada”.

9 d’agost de 2022: Preguntem a ICOMOS quin impacte pot tenir la toponímia oficial deturpada en una candidatura presentada per un territori a Patrimoni Mundial de la UNESCO com a paisatge cultural, tenint en compte que la IX Conferència de les Nacions Unides sobre la normalització dels noms geogràfics (2007), en la Resolució IX/4, considera que els topònims formen part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, i que s’han d’inventariar, protegir i promoure d’acord amb la Convenció de la UNESCO per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, de 17 d’octubre de 2003 [més informació]. El 24/08/2022 ICOMOS ens fa redirigir la consulta al punt focal de la Generalitat per als assumptes relatius a la Convenció del Patrimoni Mundial, que és a la Direcció General del Patrimoni Cultural, cosa que fem el 25/08/2022. El 09/09/2022 respon la consulta la Secretaria de Política Lingüística informant que “a l’acte que es va esdevenir ahir, 8 de setembre, l’alcalde va anunciar que es faria una consulta per al canvi o el manteniment de la grafia oficial del topònim, Cabassers o Cabacés”. Referien a la jornada informativa que l’IEC i el Govern van dur a terme a Cabassers el 08/09/2022 [més informació], però no responien la consulta formulada inicialment a ICOMOS.

5 de setembre de 2022: Memorial Democràtic es nega a incloure al “Cens de simbologia franquista” tapes de claveguera amb el topònim “Cabacés” inscrit, tot i haver acceptat incloure al catàleg tapes de claveguera que també tenen inscrita la toponímia franquista d’altres municipis propers [més informació].

17 de setembre de 2022: Sol·licitem a l’Ajuntament de Cabacés que usi com a alternativa a la consulta popular, que creiem que no es pot convocar perquè la llei no l’empara, el procediment d’al·legacions a l’expedient de canvi de nom del municipi, durant el termini d’informació pública. L’Ajuntament respon el 06/10/2022 insistint que convocarà un procés de participació ciutadana i valorant la difusió d’informació que fa cabassers,org, que “serà de gran ajuda per a tots els veïns del municipi en el moment en que hagin de prendre la seva decisió al respecte en el futur procés de participació ciutadana que promourà l’Ajuntament”.

29 de setembre de 2022: Sol·licitem a l’Ajuntament de Cabacés que compleixi l’art. 18.1 de la Llei 1/1998 per aturar la vulneració de drets que provoca no fer-ho [més informació]. Situació: desestimada 21/10/2021 – Recurs de reposició presentat el 25/10/2022 – Recurs desestimat i expdient derivat a Direcció General d’Administració Local el 07/12/2022 – Data límit per a interposició de recurs contenciós administratiu: 21/02/2023. Addicionalment, el 23/12/2022 presentem una sol·licitud d’informació pública a la Direcció General d’Administació Local per a saber com ha seguit el procediment i respon el 23/01/2023 dient que fins a aquella data no ha dut a terme cap actuació i que pel Decret Legislatiu 2/2003 “és competència dels ens locals aprovar el canvis de denominació i de rectificació del seu nom” [més informació].

6 d’octubre de 2022: Posem a disposició de l’Ajuntament de Cabacés el domini d’internet cabassers.cat “per si necessita el domini mencionat”, gratuïtament i sense cap classe de servitud ni condició. El 6 de gener de 2023 s’esgota el termini màxim que tenia per a respondre i es produeix el silenci administratiu [més informació].

Octubre de 2022: El document de retorn de l’Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya descarta l’aportació que hi vam fer [més imformació] per a regular les denominacions oficials dels ens [pàg. 18, §1 del document de retorn] “perquè són objecte de regulació per la normativa sectorial”. El que no té en compte el document és que la normativa sectorial té incoherències internes que causen inseguretat jurídica.

30 de novembre de 2022: Demanem a la conselleria de Territori saber quines accions durà a terme per a fer complir la legislació lingüística en matèria de toponímia, com li encomana el pla “El català, llengua de país”, presentat pel consell executiu extraordinari del Govern el 29/11/2022 [més informació]. Preguntem específicament pel punt 46 del pla, que diu que les fórmules jurídiques i administratives de contractació incorporaran una clàusula d’obligat compliment “per a fer servir les formes oficials de la toponímia” [més informació] i que aquesta clàusula obligaria a usar, en frau de llei, formes que són oficials tot i que no ho poden ser perquè incompleixen l’article 18.1 de la Llei1/1998. La Secretaria de Política Lingüística el 22/12/2022 amb una resposta que no aclareix el fons de la qüestió: “atès que es tracta d’una competència dels ens locals, correspon a la Direcció General d’Administració Local (DGAL), membre de la mateixa Comissió de Toponímia, adreçar-se als ajuntaments concernits per tal que impulsin la revisió de les formes oficials actuals que siguin lingüísticament no normatives”.

30 de novembre de 2022: Demanem a la Consellera de la Presidència que consideri si l’alcaldessa de Josa i Tuixén reuneix els principis ètics i legals per a formar part del Consell Català dels Municipis Rurals i assessorar el Govern, atenent al fet que l’ajuntament que presideix vulnera la legislació lingüística en matèria de toponímia, ja que usa una denominació no normativa i no oficial [més informació], i que per l’art. 21 de la Llei 7/1985 la responsable d’aquesta situació és l’alcaldessa. Això pot constituir una actitud que vulneri l’art. 11.3 del Decret 166/2022 i l’art. 55 de la Llei 19/2014, que estableix que els alts càrrecs de la Generalitat han d’actuar d’acord amb el principi de legalitat. El 25/01/2023 la Consellera respon que la utilització per part de l’Ajuntament de Josa i Tuixén d’una forma toponímica que no es correspon amb la seva denominació oficial no té relació directa ni suposa cap impediment per a la designació de l’alcaldessa d’aquell ajuntament com a membre del Consell Català dels Municipis Rurals.

Iniciatives d’altres actors


10 d’agost de 2023 Junts Cabassers presenta una proposta de resolució exigint que l’Ajuntament compleixi la Llei de Política Lingüística a la toponímia oficial i que corregeixi el topònim de “Cabacés” per “Cabassers”. La proposta s’ha de votar al ple ordinari del mes de setembre de 2023 [Més informació]. El 13/09/2023 l’Alcaldia rebutja sense fonament incloure la proposta de resolució a l’ordre del dia del ple corresponent. Junts hi presenta un recurs de reposició el 27/09/2023 demanant que la proposta de resolució s’incorpori a l’ordre del dia del ple ordinari de desembre.

27 de març de 2023 el batlle de Castell-Platja d’Aro, Il·lim. Sr. Maurici Jiménez, anuncia la correcció del topònim i l’adopció de la forma normativa Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, a més de la regularització de l’escut municipal [Més informació]. El 04/04/2023 el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 66 pulica l’Edicte Proposta de modificació del nom del municipi i proposta d’adopció d’escut municipal [Més informació].

9 de gener de 2023 (qualificat el 24 de gener de 2023) el Senat, a l’empara de l’article 20.2 del seu Reglament, requereix als ajuntaments de CabacésCapmanyLladó i Rialp les actes dels acords adoptats pels seus òrgans de govern en les quals accepten complir la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica, i recuperar la denominació democràtica dels municipis. El termini dels ajuntaments requerits per a enviar la documentació sol·licitada al Senat s’acaba el 24/02/2023.

9 de gener de 2023 (qualificat el 24 de gener de 2023) el Senat pregunta al Govern espanyol sobre la situació dels topònims franquistes Cabacés, Capmany, Lladó i Rialp i si els farà retirar per ser elements contraris a la memòria democràtica, per la Llei 20/2022. El Govern respon el 03/03/2023 que els ajuntaments han de complir la llei [més informació]. El 16/03/2023 es reitera la pregunta per tres expedients diferents: 684/066189, 684/066190 i 684/066191. El govern espanyol respon les preguntes el 27/03/2023, com consta a la documentació dels expedients.