Imatges lliures de drets d’autor, facilitades per cabassers.org als mitjans de comunicació i al públic general sota una llicència Creative Commons CC BY 4.0, que permet:

Compartir, copiar i distribuir aquestes fotografies per qualsevol mitjà i format.
Adaptar, mesclar, transformar i crear sobre els materials, amb qualsevol finalitat, inclosa la comercial, sense cap mena de restricció ni condició.

Indicadors:


Imatges dels municipis.


CABASSERS:


CAMPMANY:


EL FIGUERÓ I MONTMANY:


VULPELLAC, FONTETA I PERATALLADA:


LLEDÓ:


MAÇANES:


TERRASSOLA I LAVIT: