Inventari de Terrassola i Lavit

<- Torneu a l’índex d’inventaris

Inventari de toponímia impròpia al municipi de Terrassola i Lavit.

Quan es corregeixi el topònim del municipi de “Torrelavit”, i aquesta forma impròpia sigui substituïda per la forma lingüísticament correcta del nom del municipi, Terrassola i Lavit, caldrà substituir tots els cartells, senyals i demés objectes de titularitat pública que continguin la forma incorrecta. Aquest inventari identifica tota la toponímia impròpia dintre del municipi.