Informes de l’IEC

La LLEI 8/1991 reconeix a l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat lingüística, i la LLEI 1/1998 li assigna la funció de fixar la forma gràfica dels topònims de Catalunya. L’Oficina d’Onomàstica de l’IEC és l’encarregada d’emetre els informes que fonamenten científicament les grafies dels topònims. A continuació hi ha els informes emesos per aquesta oficina en relació a diversos topònims que presenten conflicte, perquè són o han sigut oficials en la seva forma no normativa.

Els documents consten incorporats als expedients de canvi de nom de diversos municipis, o a sol·licituds realitzades per la Comissió de Toponímia, que hem obtingut del Departament de la Presidència pel que estableix la Llei 19/2014, i es distribueixen sota les condicions de la Llicència oberta d’ús d’informació Catalunya:

Cabassers – 2002. També un altre de 1985

el Figueró – 1979

Roda de Berà – 1985. També 2012.

Terrassola i Lavit – 1980

Tuixén – 2004