<- Torneu a l’índex d’inventaris

Inventari de toponímia prenormativa al nucli urbà de Lledó d’Empordà.

Quan es corregeixi la grafia de la forma oficial del topònim del municipi de “Lladó”, i aquesta forma anterior a la normalització de 1933 sigui substituïda per la forma lingüísticament correcta del nom del lloc, Lledó d’Empordà, caldrà substituir tots els cartells, senyals i demés objectes de titularitat pública que continguin la forma incorrecta. Aquest inventari identifica tota la toponímia prenormativa a l’espai públic del nucli urbà de Lledó d’Empordà, i marca aquells elements que són de titularitat privada.