<- Torneu a l’índex d’inventaris

Inventari de toponímia prenormativa al nucli urbà i encontorns de Cabassers.

Quan es corregeixi la grafia de la forma oficial del topònim del municipi de “Cabacés”, i aquesta forma anterior a la normalització de 1933 sigui substituïda per la forma lingüísticament correcta del nom del lloc, Cabassers, caldrà substituir tots els cartells, senyals, trapes i demés objectes de titularitat pública que continguin la forma incorrecta. Aquest inventari identifica tota la toponímia prenormativa a l’espai públic del nucli urbà de Cabassers i els seus encontorns, i marca aquells elements que són de titularitat privada.

Vehicle municipal. Serigrafies laterals “Ajuntament de Cabacés”.


INDICADORS A LES CARRETERES

T-702: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

T-710: 1, 2, 3, 4.

T-713: 1, 2.

T-714: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

T-730: 1, 2, 3.