Inventari de Cabassers

<- Torneu a l’índex d’inventaris

Inventari de toponímia prenormativa al nucli urbà i encontorns de Cabassers.

Quan es corregeixi la grafia de la forma oficial del topònim del municipi de “Cabacés”, i aquesta forma anterior a la normalització de 1933 sigui substituïda per la forma lingüísticament correcta del nom del lloc, Cabassers, caldrà substituir tots els cartells, senyals, trapes i demés objectes de titularitat pública que continguin la forma incorrecta. Aquest inventari identifica tota la toponímia prenormativa a l’espai públic del nucli urbà de Cabassers i els seus encontorns, i marca aquells elements que són de titularitat privada.


Placa d’inauguració de la reforma de la piscina municipal, 31/07/2015

Placa d’inauguració de la biblioteca. 10/04/2010. A l’interior de l’edifici, carrer Priorat 4.


Cartell de la depuradora. Setembre de 2023.


Vehicle municipal. Serigrafies laterals “Ajuntament de Cabacés”.


Vehicle municipal. Serigrafies laterals “Ajuntament de Cabacés”. Setembre de 2023.


INDICADORS A LES CARRETERES

T-702: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

T-710: 1, 2, 3, 4.

T-713: 1, 2.

T-714: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

T-730: 1, 2, 3.