AVÍS LEGAL

Política de privacitat:

Cabassers.org no recull informació personal de cap tipus ni du a terme cap mena d’activitat econòmica. Per tant, no necessita mostrar dades fiscals a l’avís legal, segons disposa específicament la LSSI.

Condició de Grup d’Interès:

Cabassers.org està inscrit al Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic des del 18/01/2023 amb l’identificador únic 4949. També està inscrit al Registre de grups d’interès del Parlament de Catalunya amb el número 17566 des del 22/03/2023.

D’acord amb l’article 49.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Cabassers.org està obligat a complir el codi de conducta comú dels grups d’interès ( art. 51 de la Llei 19/2014 i art. 18 del Decret 171/2015).

Per tal de complir el que disposa l’art. 18.2 b) del Decret 171/2005, informem de les actuacions dutes a terme com a grup d’interès:

Galetes:

Cabassers.org no instal·la galetes de cap tipus. Per tant, no necessita mostrar cap avís de galetes ni de sistemes de seguiment, perquè no n’utilitza cap.

Copyright:

Tots els continguts d’aquesta web i de tot allò que publiquem a les nostres xarxes socials, excepte els documents de la secció Expedients, es distribueixen sota una llicència Creative Commons CC BY 4.0, que permet:

Compartir, copiar i distribuir el material per qualsevol mitjà i format.
Adaptar, mesclar, transformar i crear sobre els materials, amb qualsevol finalitat, inclosa la comercial.

Sota aquestes condicions:

No hi ha cap restricció ni exigim que se citi la font. Els continguts són completament de domini públic.

Els materials publicats a la secció Expedients procedeixen de la Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, i són documentació pública distribuïda amb la Llicència oberta d’ús d’informació Catalunya.

Contacte administratiu de la pàgina web:

Contacte: Carles Prats Ferré
info@cabassers.org

Aquesta pàgina web s’ha posat en marxa el 30/09/2021.


Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere.
Aurelius Augustinus Hipponensis, Sermones 164.14.