Aquí podreu consultar l’expedient del canvi de nom del municipi de Cabassers pel de Cabacés, instruït entre 1980 i 1989, que acabà fent oficial la forma al·lòctona Cabacés, contra el criteri de l’Institud d’Estudis Catalans i la Direcció General de Política Lingüística. El procediment fou atípic, ja que el canvi s’oficialitzà sense cap decret que l’avalés, mitjançant el procediment del silenci administratiu quatre anys més tard que es presentés la sol·licitud formal de canvi de nom per part de l’ajuntament. Aquest endarreriment mostra fins a quin punt la Generalitat tenia reticències a permetre aquesta anomalia, ja que la legislació vigent en aquell moment per a dur a terme els canvis de nom dels municipis preveia que els efectes del silenci administratiu es produïen als 3 mesos (art. 3.4 de la Llei 12/1982).

Font de la informació: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Direcció General d’Administració Local. Servei de Demarcacions Territorials.

Data de la darrera actualització: 16 de desembre de 1997.

Les signatures dels documents han estat ocultades, però consten a la fotocòpia digitalitzada.

Documentació pública distribuïda amb la Llicència oberta d’ús d’informació Catalunya.