Obres generals

<- Torneu a l’índex d’autors

Acadèmia Valenciana de la Llengua. Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana. 2022.

Acadèmia Valenciana de la Llengua. Noms dels municipis valencians. Actualització continuada.

Actes del XXXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica. 2012.

Actes de la I Jornada d’Onomàstica. Sant Mateu. 2006.

Actes de la II Jornada d’Onomàstica. Oriola. 2007.

Actes de la III Jornada d’Onomàstica. Xàtiva. 2008.

Actes de la IV Jornada d’Onomàstica. Vila-real 2010

Actes de la V Jornada d’Onomàstica. Dénia. 2011.

Actes de la VI Jornada d’Onomàstica. Alzira. 2012.

Actes de la VII Jornada d’Onomàstica. Xèrica. 2013.

Actes de la VIII Jornada d’Onomàstica. Vinaròs. 2014.

Actes de la IX Jornada d’Onomàstica. Mislata. 2015.

Actes de la X Jornada d’Onomàstica. Gandia. 2016.

Actes de l’XI Jornada d’Onomàstica / III Congrés de la Societat d’Onomàstica. Elda i Petrer. 2017.

Actes de la XII Jornada d’Onomàstica. Onomàstica Hispànica. Normalització i investigació. València. 2018.

Actes de la XIII Jornada d’Onomàstica. Toponímia urbana. Castelló de la Plana. 2021.

Aebischer, P. Estudis de toponímia catalana. 1926, 2a, 2006.

Alcover, A.M. Per què serveix la toponímia. L’article es i sa dins la toponímia catalana. Dintre de Bolletí de Dialectologia Catalana. Mallorca. N. 2, p. 347-360. 1904-1905.

Alcover, A.M. Escorcolls toponímics i gentilicis. Els articles es, s’, sa dins la toponímia actual del Principat. Dintre de Bolletí de Dialectologia Catalana. Mallorca. N. 9, p. 349-352. 1916-1917.

Alcover, A.M., Moll, F. de B. Diccionari català-valencià-balear. 1962.

Amigó, R. Introducció a la recerca en toponímia i antroponímia. 1999.

Amigó, R. Llenguatge endins: un recorregut històric pels noms de lloc. 2000.

Amigó, R. Sobre inventaris de nom de lloc: introducció metodològica. 1989.

Amigó, R., Mallorquí, E. (coord.), Rabella, J.A. Roma, F., Tort, J. Toponímia, paisatge i cultura. Els noms de lloc des de la lingüística, la geografia i la història. 2006.

Badia, A.M. Toponimia regional bilingüe en Cataluña. Dintre de Coloquio sobre toponimia celebrado en Madrid los días 21, 22 y 23 de 1969. 1972.

Barceló, C. Noms aràbics de lloc. Ed. Bromera. 2010.

Barella., A. La corrupció de la toponimia catalana en els mapes de finals del segle XVIII. Dintre de Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 41. Març 1996.

Bassa, R i Planisi, H. (coord.) Seminari de metodologia en toponímia i normalització lingüística. Palma, 27 i 28 d’octubre de 2005.

Bastardas, M.R. La Formació dels col·lectius botànics en la toponímia catalana. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona. 1992.

Batlle, M. Cent anys de l’Oficina d’Onomàstica (1921-2021). A Estudis Romànics, IEC, vol. 44, p. 295-304. 2022.

Batlle, M; Bagur, O; Navarro, P. Manual per a l’elaboració de reculls onomàstics. 2021.

Batlle, M; Moran, J; Rabella, J. A. Topònims catalans: etimologia i pronúncia. 2002.

Bibiloni, G. La normalització de l’antropotoponímia. Bibiloni.cat. Sense data.

Burgueño, J. Castellanización y afrancesamiento de los nombres de los municipios catalanes. 2017.

Burgueño, J. Conflicte toponímic a Catalunya, encara ara. La reforma ortogràfica del català (1913) i els noms dels municipis. A Recerques: història, economia, cultura. Núm. 76, p. 153-171. 2020.

Clua, J. Les vil·les romanes a Catalunya i la seva localització a l’Empordà i altres sectors propers. Dintre de Treballs de la Societat Catalana de Geografia. N. 7-8, p. 61-66, juny-setembre 1986.

Comisión de Estadística General del Reino. Nomenclátor de los pueblos de España, formado por la Comisión de Estadística General del Reino. Publícase por orden de S.M. (No están comprendidas las provincias de América y Asia). Madrid, Imprenta Nacional. 1858

Comissió de Toponímia. Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims. 1999.

Comissió de Toponímia. Criteris lingüístics per a la senyalització viària. 2005.

Comissió de Toponímia. Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal. 2006.

Coromines, J. Onomasticon Cataloniae. 1989-1997.

Coromines, J. Toponímia catalana: Mètodes i resultats. Dintre de Mai Enrera, Butlletí del Centre Excursionista de Gràcia. [Barcelona]. N. 129, febrer-març 1936, p. 17-20.

Crespo, M. La ‘guerra’ toponímica del 1936-1939. Vilaweb. 2017.

Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya. Guia de topònims i gentilicis. 2018.

Domingo, C. Els noms de les formes de relleu. 1997.

Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 2014.

Fabra, P. Diccionari ortogràfic. Inclou, a partir de la pàg. 442, una “Breu llista de noms geogràfics”. 1923.

Generalitat de Catalunya. Llista dels Municipis de Catalunya els noms dels quals han estat canviats amb l’autorització del Govern de la Generalitat, en el període comprès entre el 19 de juliol del 1936 i el 31 de desembre del 1937. 1938.

Gordón, M.D. (coord.). Toponimia de España. Estado actual y pespectivas de la investigación. 2010.

Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos. Manual para la normalización nacional de los nombres geográficos. 2007.

IEC. Addicions i esmenes a la “Llista dels noms dels municipis del Principat” dreçada el 6 de novembre de 1980. Dintre de Documents de la Secció Filològica II. 1 de febrer de 1991.

IEC. Llista actualitzada dels noms dels països aprovada per la Secció Filològica. Dintre de Documents de la Secció Filològica V. 26 de novembre de 2010.

IEC. Llista de noms de les províncies de l’Estat espanyol aprovats per la Secció Filològica. Dintre de Documents de la Secció Filològica, V. 13 de maig de 2011.

IEC. Llista dels noms dels Municipis de Catalunya. Dreçada per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans amb la col·laboració de la Ponència de Divisió Territorial. 1933.

IEC. Llista dels noms dels municipis del Principat. Dintre de Documents de la Secció Filològica I. 2 d’octubre de 1980.

IEC. Llista de noms de territoris sense estat aprovada per la Secció Filològica. Dintre de Documents de la Secció Filològica, V. 13 de maig de 2011.

IEC. L’ús de l’article en els noms de les comarques del Principat. Dintre de Documents de la Secció Filològica, I. 8 d’abril de 1988.

IEC. Memòria sobre la preparació del diccionari de toponímia i onomàstica catalanes presentada per l’Institut d’Estudis Catalans a l’Excel·lentíssim Senyor President de la Mancomunitat de Catalunya. 1922.

IEC. Nomenclàtor mundial. 2022.

IEC. Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. 2009.

IEC. Sobre toponímia. Dintre de Documents de la Secció Filològica, III. 15 de setembre i 20 d’octubre de 1995.

IGE Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias de España : dispuesto por riguroso órden alfabético entre las provincias, partidos judiciales, ayuntamientos, y entidades de poblacion 1863-1871.

Mateu, F. Topónimos monetales en el dominio catalán: griegos, ibéricos, púnicos, romanos, godos, francos, árabes. Dintre de Actas del VII Congreso Internacional de Lingüística Románica. Tom II, p. 781-795. 1953.

Membrado, J.C. El lligam essencial entre paisatge i toponímia: els noms de municipi al nord del País Valencià. 2015.

Ministerio de Administraciones Públicas. Variaciones de los Municipios de España desde 1842. 2008.

Montaña, M.T. Els noms de lloc sotaiguats de la mar sitgetana a la rapitenca. 1991.

Moreu-Rey, E. Toponímia catalana. Assaig de bibliografia. 1975.

Piergigli, V. Toponomastica e pluralismo linguistico nella Spagna autonómica. A Revista de llengua i dret, núm. 72, desembre de 2019.

Puchades, J.M. Toponímia del plantejament territorial a Catalunya. A Revista Catalana de Geografia. Part A, Part B, Part C, Part D. 1978.

Rabella, J. A. La segona edició del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Dintre de Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística. Núm. 47, p. 45-51, 2010.

Rafanell, A. « Breu relació de la destrucció del català sota el franquisme », Lengas, 66 | 2009, 7-30.

Ribes, E. El mestre Fabra i la toponímia. Dintre de Eivissa, Núm. 64, p. 57-61. 2018.

Rull, X. Els límits en la fixació gràfica dels topònims en català. 2021.

Sanpere, S. Un estudi de toponomástica catalana. 1880.

Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. 2005.

Societat d’Onomàstica. Anuari. 2014-actualitat.

Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior. 1980-2012.

Societat d’Onomàstica. Noms. Revista de divulgació. 2014-actualitat.

Turull, A. Una caracterización de la toponimia pirenaica catalana. Dintre de Pirinioetako hizkuntzak: oraina eta lehena: Euskaltzaindiaren XVI. P. 1073-1106. Biltzarra, 2011.

Veny, J. Onomàstica i dialectologia. 1996.

Viquipèdia. Llista dels decrets que oficialitzen els topònims en valencià.