Cabassers.org
Reunions

Reunions

Si ho creus convenient, podem parlar de manera virtual o presencial, per tal d’aclarir dubtes, fer propostes, compartir punts de vista o fer comentaris sobre el topònim. Per a fer-ho, escriu a info@cabassers.org i mirarem a quina hora ens va més bé de veure’ns i com, si en línia o físicament. Si va més bé veure’ns en línia, utilitzarem aquest enllaç el dia i hora que acordem:

Cabassers.org