Demostració gràfica de la il·legalitat de la toponímia oficial no normativa
Demostració gràfica de la il·legalitat de la toponímia oficial no normativa

Demostració gràfica de la il·legalitat de la toponímia oficial no normativa

Demostració gràfica en tres passos de la il·legalitat de la toponímia oficial no normativa:

1- “Cabacés”, forma oficial del topònim Cabassers:

2- Article 18.1 de la Llei 1/1998 de Política Lingüística:

3- Pàgina 54 del manual Ortografia catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans:

I el mateix amb tots els altres topònims oficials no normatius d’aquesta llista.

Cabassers.org