El parany del “sentir popular”
El parany del “sentir popular”

El parany del “sentir popular”

Un dels arguments que usen els partidaris de mantenir deturpacions a les grafies oficials dels topònims que encara pateixen aquest problema és “el sentir popular”. És un concepte eteri, no recollit a la legislació sobre la matèria i enganyós. Quan parlen de “sentir popular” es refereixen al seu propi, al dels partidaris de continuar imposant les deformacions lingüístiques a tothom. En canvi, la gent que no té cap preferència per les formes antinormatives, i la que reclama que es compleixi la norma també tenen sentiments. I la llei al seu costat. Ho proven els decrets de denegació dels canvis de grafia de Josa i Tuixén (2004) i la Torre de Cabdella (2015). En ambdós decrets s’exposa que les sol·licituds foren fonamentades en el consens i la voluntat dels veïns en l’ús social de les deturpacions “Josa i Tuixent” i “la Torre de Capdella” respectivament. És a dir, el “sentir popular”. Però el “sentir popular” no pot ser l’excusa per a vulnerar la llei, i en ambdós casos al motiu de la denegació hi llegim que la pretensió “vulnera el contingut de l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, segons el qual els topònims de Catalunya tenen com a única forma oficial la catalana, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans”. Justament el mateix article de la mateixa llei que vulneren més de 100 topònims que encara són oficials contra aquesta disposició, incloent el nom de 10 municipis.

Tot i haver-los denegat la rebequeria de voler tenir faltes ortogràfiques al nom oficial del municipi, se’ls acontentà deixant-los oficialitzar deturpacions per als noms oficials de diversos nuclis de població, incloent Tuixent i la Torre de Capdella (entès, aquest darrer, com a nucli, tot i que el municipi té la grafia correcta, la Torre de Cabdella), Això es féu, però, arbitràriament i contra l’art. 18.1 de la Llei 1/1998, per la qual cosa l’acte administratiu d’oficialització d’aquests errors és nul de ple dret, i cal revertir-lo i tornar a oficialitzar les formes correctes, vigents abans de fer aquesta irregularitat.

També, a banda, els ajuntaments d’aquests dos municipis usen a tort, contra la Llei 1/1998 i el Decret 133/2020, les formes deturpades, no oficials, per als noms dels seus municipis, de manera que fins i tot les seves pàgines web els fan anar: josaituxent.cat i torredecapdella.org.

Cabassers.org